Μαθητεία Διττής Εκπαίδευσης – Εισαγωγή Επιπλέον Μαθητών