Μαθητεία Διττής Εκπαίδευσης – Έναρξη Εγγραφών – Δικαιολογητικά