Μαθητεία Διττής Εκπαίδευσης – Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα