Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζομένους της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.