Προμήθεια Διαφόρων Ηλεκτρονικών Ανταλλακτικών των ΗΑ/Α DESIRO