Υπηρεσίες Φύλαξης Κτιρίων-Εγκαταστάσεων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. για ένα (1) έτος – Διευκρινίσεις