Ένα έργο που δεν έπεισε για την αναγκαιότητά του….