Συμμετοχή της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. σε σιδηροδρομικό συνέδριο