Δωροεπιταγές στους εργαζόμενους της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. για το Πάσχα 2017