Άρθρο του Προέδρου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. στις 05/02/2017 στην εφημερίδα «Η εποχή»