Εργασίες Επισκευής 100 τεμ. Κυλισιοτριβέων (Ρουλεμάν) Τροχοφόρων Αξόνων των Δ/Η ADTRANZ