Προμήθεια Μεταλλοελαστικών Στοιχείων Μετάδοσης Κίνησης των Δ/Η ADTRANZ