Δήλωση του Προέδρου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. στην κοπή πίτας Σιδηροδρομικών στον Βόλο