Παροχή 431 Δωροεπιταγών ύψους 100€ εκάστη, για τις αγορές ειδών διατροφής, για την περίοδο των Χριστουγέννων