Δήλωση του Προέδρου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. για το νέο οργανόγραμμα