Προμήθεια Χιτωνίων και Θερμοστατικών Στοιχείων των Δ/Κ MTU