Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα διοίκηση της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. απηύθυνε στους εργαζόμενους το εξής μήνυμα