Εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για τη Διττή Εκπαίδευση