Δηλώσεις του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. στο περιοδικό του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας