ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ