Η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. οργάνωσε ενέργεια στήριξης σε παιδιά προσφύγων