Ο Άγιος Βασίλης έφτασε φέτος με το τρένο για τα παιδιά της “Κιβωτού του κόσμου”