Προμήθεια Ολόσωμων Τροχών – Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης ΑΔ 26-Ε/14