Στο σύστημα Διττής εκπαίδευσης επενδύει η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.