Εκδήλωση της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη