Η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. στο Λονδίνο για την έκθεση World Travel Market