Συνέντευξη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ