Ξενάγηση των φίλων του σιδηροδρόμου στη Λεύκα από την Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. A.E.