Επίσκεψη του Προέδρου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ στο μηχανοστάσιο και το εργοστάσιο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη