Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε. στο Ευχέλαιο του εργοστάσιου οχημάτων του ΟΣΕ στη Μενεμένη