Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.

Τελευταίες Διακηρύξεις

Επιδιόρθωση Στάθμης Βιομηχανικού Δαπέδου και Δημιουργία Υποδομής για την Τοποθέτηση Γρύλλων στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης και του Ζυγιστηρίου στο Εργοστάσιο Βόλου

  • Posted by Υπηρεσία Προμηθειών Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
  • On 24/06/2016
Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει την επαναδημοπράτηση του ανοικτού διαγωνισμού ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΥΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ.
Περισσότερα

Επείγουσα αντικατάσταση όλου του δικτύου απόρριψης λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό, καθώς και επαναλειτουργία του, λόγω πολλαπλής διαρροής και κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στο αμαξοστάσιο του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης

  • Posted by eessty
  • On 03/06/2016
Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι αναβάλει προσωρινά τον πρόχειρο διαγωνισμό για την αντικατάσταση όλου του δικτύου απόρριψης λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό
Περισσότερα

Τελευταία Νέα

Δηλώσεις του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. κ. Στέφανου Αγιάσογλου στο www.voria.gr

  • Posted by Υπηρεσία Προμηθειών Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
  • On 21/07/2016
Διαβάστε τις δηλώσεις του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. κ. Στέφανου Αγιάσογλου στο www.voria.gr.
Περισσότερα

Δηλώσεις του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. στο περιοδικό του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας

  • Posted by Υπηρεσία Προμηθειών Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
  • On 21/07/2016
Δηλώσεις του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. κ. Στέφανου Αγιάσογλου στο περιοδικό του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας (DE-Magazin) σχετικά με τη Διττή εκπαίδευση.
Περισσότερα

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. – Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουλίου του 2016

  • Posted by Υπηρεσία Προμηθειών Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
  • On 28/06/2016
Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.».
Περισσότερα